Redaksiyon nedir sorusu sıkça sorulur. Nedir redaksiyon?

Fransızca kökenli bir sözcük olan redaksiyon,  yazılmış bir metni (haber, roman, öykü, deneme, tez vd.) üzerinde dila ve anlatım kurallarına uygun gerekli düzeltmeleri yaparak yayımlanmaya hazır hale getirme çalışmasıdır. Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı sözlükte, redaksiyonun bir anlamının yazı yazma, kaleme alma olduğu belirtilse de esas olarak redaksiyon, yazılmış bir metni hatalarından arındırma ve yayımlanmaya uygun hale getirmektir. Redaksiyonun daha çok gazetecilikle ilgili bir faaliyet olduğu düşünülmektedir. Oysa günümüzde edebi metinler, akademik yayınlar, reklam ve tanıtım metinleri hatta web sayfalarının içerikleri de redaksiyon çalışmalarının kapsama alanına girmektedir. Özellikle çeviri ve yayıncılık sektörü en yoğun redaksiyon faaliyetinin yürütüldüğü alanlardır.

Biz de her tür metnin yayıma hazır hale gelmesi için uzun yıllara yayılan bir zamandır redaksiyon çalışmaları yürütmekteyiz.

Kaynak: http://www.duzelti.net